Begin deze zomer schreef Lotte Berghmans, leidster bij een Akabe-scoutsgroep, een open brief aan Studio 100-baas Gert Verhulst. In deze brief klaagde ze de procedure aan die gehanteerd werd in verband met de toegankelijkheid tot attracties. Dit zowel voor begeleiders als de andersvalide. Meer bepaald haalde ze de lange wachttijden aan waarmee ze tijdens hun bezoek aan het pretpark in De Panne te maken kregen.

“Per rit wordt steeds één bootje of karretje voorbehouden voor gehandicapten en hun begeleider. Deze maatregel staat toe dat we bij noodgevallen of evacuatie prioriteit kunnen geven aan deze personen en is dus genomen uit veiligheidsoverwegingen.”, legt Wim Wauters, parkmanager van Plopsaland De Panne, uit. “Het aantal personen met een handicap en begeleider per rit is echter afhankelijk van de capaciteit van de attractie in kwestie. Daar knelt het schoentje bij sommige attracties, aangezien het op deze manier bij grote gehandicapten groepen even kan duren vooraleer iedereen een ritje op de attractie heeft gemaakt.”

Gesprek tussen de scouts en Plopsa

Als reactie op deze gepubliceerde brief, die massaal in de media verscheen, kreeg Akabe een uitnodiging van Plopsa om van gedachten te wisselen met betrekking het gehandicaptenbeleid in de pretparken van de Plopsa Group. Dit overleg vond woensdag 22 december plaats in Plopsaland De Panne. Opvallend was dat naast de CEO van de Plopsa Group, Steve Van den Kerkhof, ook de grote baas van Studio 100, Gert Verhulst, aanwezig was op dit gesprek. Uit het gesprek tussen Plopsa/Studio 100 en de Akabe-scoutsgroep, bleek dat deze laatste reeds onder de indruk was over het bestaande beleid dat gevoerd wordt en de ondertussen genomen maatregelen naar totale toegankelijkheid voor gehandicapten binnen de Plopsa-parken.

“We vinden het enorm belangrijk om te luisteren naar wat zij te zeggen hebben. Beter dan wie ook weten begeleiders hoe het is om met zo’n groep naar het park te komen, aangezien zij in levenden lijve met elke moeilijkheid geconfronteerd worden.”, ligt Steve Van den Kerkhof toe. “Naar aanleiding van hun opmerkingen, hebben we de capaciteit van de attracties herbekeken en hebben we na interne risico-analyses in samenspraak met TUV beslist om voor bepaalde attracties meerdere gehandicapten tegelijkertijd op de attracties toe te laten.”

Akabe scoutsgroep tevreden

Eén van de begeleidsters van Akabe, Lotte Berghmans, is enorm opgelucht dat Plopsa/Studio 100 geluisterd heeft naar hun wensen en is uiteraard zeer tevreden met deze wijzigen die de pretparkengroep reeds heeft doorgevoerd. “Niet alleen voor AKABE (‘anders kan best’), de werking voor kinderen en jongeren met een beperking binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen, maar voor alle mensen met een beperking is dit een stap in de goede richting. Ik ben dan ook enorm trots dat mijn kreet om verandering werd opgepikt door Plopsa. Wij zijn met de hele ploeg AKABE en Scouts en Gidsen Vlaanderen ervan overtuigd dat we zo bijdragen aan een vlottere toegankelijkheid van attracties en zo de frustraties tot een minimum kunnen herleiden. Want Plopsaland moet gewoon plezant blijven!”

Naast de wijzigingen in het beleid naar andersvalide toe komen er, naar analogie met ons park in Duitsland (Holiday Park, red.), in het voorjaar 2016 speciale dagen voor andersvalide personen. Hiernaast stelt Plopsa op haar website een gids ter beschikking waarin het beleid, inzake de toegang tot attracties voor personen met een beperking, gespecificeerd wordt. Tevens wordt er in deze gids een overzicht gegeven van de voorzieningen en diensten waarvan men als persoon met een beperking gebruik kan maken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *