De overheid met name de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil aan de hand van een online game jongeren de nieuwe gevaarsymbolen voor chemische producten leren kennen. Het spel “Red de emoji” is speciaal gemaakt voor 10- tot 14-jarigen.
Jaarlijks in België meer dan 10.000 incidenten gebeuren met chemische huishoudproducten. Bij de helft daarvan zijn kinderen betrokken. Veelal gebeuren deze ongevallen omdat er onvoldoende kennis is van de gevarensymbolen. De FOD stelt dan ook dat het lezen van de etiketten op de verpakking en de bijhorende veiligheidsaanbevelingen op te volgen, de beste preventie is. Wisten jullie trouwens dat alle chemische producten sinds juni van dit jaar nieuwe gevaarsymbolen hebben. Het gaat om negen nieuwe pictogrammen in een witte ruit met een rode rand.

Nieuwe gevarensymbolen

Om jongeren spelenderwijs de nieuwe symbolen te leren kennen, lanceerde de overheidsdienst een online spel. “Er is een filmpje voor elk gevaarsymbool met een emoji in de hoofdrol”, klinkt het. “Deze neemt het niet zo nauw met de veiligheidsvoorschriften en ondervindt zo aan de lijve de gevaren van een verkeerd gebruik van chemische producten. Jongeren kunnen de emoji redden door binnen de tijdslimiet het juiste gevaarsymbool op het chemisch product te slepen.”

Jongeren kunnen naast het leren van de gevarensymbolen ook nog prijzen winnen. Zo zit er in de prijzenpot o.a. een smartphone en Spotify-abonnementen. Op www.gevaarsymbolen.be staan de nieuwe symbolen en hun betekenis.

Antigifcentrum

Daarnaast is het ook belangrijk dat jongeren de nummer van het antigifcentrum makkelijk weten te vinden. In 2016 ontving het Antigifcentrum namelijk 55.254 oproepen. 11.769 oproepen werden gedaan voor ongevallen met huishoudproducten. Van deze oproepen met betrekking tot huishoudproducten waren er 5.960 voor incidenten met kinderen. Bij een ongeval met chemische huishoudmiddelen is het belangrijk om zo snel mogelijk het Antigifcentrum te bellen. Het telefoonnummer van deze dienst is gratis. Het Antigifcentrum is 24/24 en 7/7 bereikbaar via 070/245.245. Misschien is het ook handig om dit nummer op te slaan in de GSM van jullie kinderen, alsook jullie eigen GSM.

Hoe voorkom je ongevallen?

Bescherm uzelf en uw kinderen
 1. Lees het etiket! Check de gevaarsymbolen, gevaaraanduidingen en volg de voorzorgsmaatregelen volledig op
 2. Doe altijd de dop op de fles of sluit de verpakking. Ook tijdens het gebruik!
 3. Bewaar chemische huishoudproducten buiten het bereik van kinderen of gebruik een kinderslot.
 4. Laat kinderen niet rondlopen waar gevaarlijke producten gebruikt worden.
 5. Draag aangepaste bescherming (masker, handschoenen,…)
 6. Verlucht goed en werk met een open raam als u binnen met gevaarlijke producten werkt
 7. Eet, rook of drink niet als u met gevaarlijke producten werkt.
 8. Hou ontvlambare producten uit de buurt van vuur of warmtebronnen.
 9. Bewaar de producten in de oorspronkelijke verpakking. Giet ze nooit over in een andere fles of verpakking.
 Eerste hulp bij vergiftiging
 • Bel het Antigifcentrum op het gratis nummer 070 245 245 of uw huisarts. Bij levensbedreigende situaties, belt u het Europees noodnummer 112.
 • Laat het slachtoffer niet braken!
 • Spoel langdurig met water in geval van contact met ogen of huid.
 • Verplaats het slachtoffer uit de besmette zone in geval van een ongeluk door inademing.
 • Hou de verpakking of het etiket bij de hand, zodat de hulpdiensten weten om welk product het gaat.

Brochure nieuwe gevarensymbolen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *