Vanaf 1 juni is de regeling voor ouderschapsverlof in België aangepast. De bestaande regeling blijft bestaan en werd verder uitgebreid. En dit voor wie werkt bij een bedrijf in de privé werkt of bij een lokaal of provinciaal bestuur.

De uitbreiding van het ouderschapsverlof betreft het flexibelere opnemen hiervan nl in een 1/10e onderbreking. De regels worden met andere woorden versoepeld. Bijvoorbeeld dat je een halve dag per week kan nemen, ‘halftijds’ (een week wel, een week niet) of opgeplitst (in plaats van 8 maanden halftijds na elkaar, periodes van 2 maanden). Deze regeling is zoals gezegd dus een uitbreiding van het huidige systeem.

De ‘standaard’ opname van het ouderschapsverlof is een recht. De flexibele opname kan enkel met akkoord van de werkgever.

Wat is ouderschapsverlof?

Maar wat is ouderschapsverlof nu eigenlijk. Dit verlof geeft je als ouder het recht om een bepaalde periode minder of niet te werken. Dit soort moet je beginnen opnemen voor de twaalfde verjaardag van je kind. Met uitzonderingen voor als je kinderen hebt met een fysieke of mentale handicap van minstens 66 procent. Dan moet je het ouderschapsverlof starten voor ze 21 jaar geworden zijn.

Tot en met 31 mei 2019 kon je ouderschapsverlof opnemen op 3 manieren:

  • 3 of 4 maanden lang niet werken (voltijdse onderbreking)
  • 8 maanden lang halftijds werken (halftijdse onderbreking)
  • 20 maanden lang 4/5de werken (1/5e onderbreking)

Wie voltijds werkt, kan zijn regime kiezen. Wie deeltijds werkt kan echter enkel ‘voltijds’ de loopbaan onderbreken. Alle details lees je op de site van de RVA.

Waarom flexibeler?

Op 1 juni 2019 werden de nieuwe regels ingevoerd. In de eerste plaats om co-ouders tegemoet te komen. Maar eigenlijk zorgt deze regeling dat alle gezinnen werk en gezin beter kunnen combineren. Elk op hun eigen manier en tempo.

Heb je recht op de nieuwe regeling?

Deze flexibelere regeling zal (nog?) geen recht zijn, maar een gunst van de werkgever. Met andere woorden: je zal deze verlofregeling wel kunnen aanvragen, maar je werkgever is niet verplicht om er op in te gaan. Het hangt dus af van de goodwill van de werkgever.

Kan ouderschapsverlof worden geweigerd?

Je werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren. Hij kan wel vragen om het uit te stellen, maar dan moet de werkgever daar een gegronde reden voor hebben. Echter kan hij wel de flexibelere regeling weigeren.

Bovendien ben je vanaf de datum van de verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van het ouderschapsverlof als werknemer beschermd tegen ontslag.

Hoe zit het financieel?

Bij het opnemen van dit verlof wordt je niet betaald door je werkgever. Je hebt wel recht op een uitkering, welke wordt uitbetaald door de RVA voor de periode dat je verlof neemt. Die uitkering is forfaitair. Het is dus niet afhankelijk van je loon. Zijn je kinderen geboren na 8 maart 2012? Dan heb je recht op nog een vierde maand verlof. Als je in de privésector werkt en een eenoudergezin vormt, kun je een vermeerdering van de uitkering krijgen. En dit ongeacht voor welke vorm van ouderschapsverlof je kiest. Werk je in de privé of in de social profitsector heb je mogelijk nog recht op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse Overheid.

Hoe vraag je ouderschapsverlof aan?

De aanvraag voor ouderschapsverlof doe je bij de RVA aan de hand van deze formulieren. Belangrijk is wel dat je in de periode van 15 maanden voor je aanvraag, minstens 12 maanden met een arbeidsovereenkomst verbonden was bij een werkgever. Zelfstandigen kunnen dus geen gebruik maken van dit soort verlof. Naast de RVA moet ook je werkgever op de hoogte gebracht worden. Dit doe je minstens twee maanden en ten hoogste drie maanden op voorhand. Dat kan per aangetekende brief of door de overhandiging van een brief. In de aanvraag bij je werkgever vermeld je natuurlijk de begindatum van het ouderschapsverlof.

Je moet ten laatste het ogenblik dat het verlof ingaat de documenten bezorgen waaruit blijkt dat je recht hebt op het verlof. Belangrijk is hier om duidelijke afspraken te maken.

Q: Maken/maakten jullie gebruik van ouderschapsverlof?


Uitgelichte afbeelding: Jude Beck via Unsplash

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *