Vandaag start de Vlaamse Week tegen pesten. Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren zich uit op school, met hun favoriete sport of in de jeugdbeweging. Maar niet altijd. Pesten is nog steeds één van de grootste problemen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Elk jaar worden meer dan 30.000 kinderen en jongeren ernstig gepest. Pesten is schadelijk, kwetsend en laat een leven lang sporen na. Daarom willen we ook dit jaar tijdens de 16de Vlaamse Week Kies Kleur tegen Pesten graag de aandacht vestigen op dit probleem. We roepen op om actie te ondernemen, het zwijgen te doorbreken en samen voluit te gaan voor een samenleving waarin elk kind of elke jongere zijn plaats heeft. We willen een spiegel voorhouden en telkens de vraag stellen: wat kunnen jullie samen doen om er voor te zorgen dat pesten minder kans maakt, sneller en beter wordt gemeld en sneller en beter wordt afgeblokt of opgevangen.

Laten we er daarom in de eerste plaats vooral zo veel mogelijk voor zorgen dat pesten geen kans krijgt. Al wat ons anders maakt, is net hetgeen dat ons ook verbindt. Samen werken aan een positief groepsklimaat, aan een omgeving met een positieve sfeer en een gevoel van verbondenheid, is dan ook werken aan een omgeving waarin pesten weinig kans krijgt om te groeien. In een tolerante en open omgeving waar iedereen meetelt, zichzelf kan zijn, zijn ding kan zeggen en doen, en waar samenhorigheid heerst, krijgt pesten immers geen kans om te groeien.

Maar wat als pesten zich dan toch voordoet? Wat is dan de beste oplossing? Ook hier zit dan de kracht in samen. Samen met je groep, maar ook als ouders samen met de begeleiders van je kind, of samen als schoolteam. Samen wordt je een onderdeel van de oplossing. Want met losstaande en eenmalige acties komen we er niet. Als we niet samenwerken, worden we slechts een onderdeel van het probleem. Onderwijs moet geruggensteund worden door andere beleidsdomeinen zoals jeugd en welzijn. Maar het jeugdwerk moet ook kunnen terugvallen op sterke voorbeelden uit het onderwijs. Want pesten stopt niet aan de schoolpoort, wanneer je je uniform uitdoet of de training gedaan is.

SAMEN TEGEN PESTEN

Iedereen die met groepen werkt, weet dat hij goud in handen heeft. De boodschap van de Week tegen Pesten van dit jaar is dan ook: ga samen de strijd aan tegen pesten.

Laten we samen pesten voorkomen. Een goede sfeer zorgt ervoor dat iedereen zich goed voelt en dat pesten geen kans krijgt. Doorbreek kliekjes door willekeurig je groepen samen te stellen, breng variatie in je aanbod zodat elk kind en elke jongere zijn talent kan tonen. Werk aan kennismaking en zet in op samenwerkingsopdrachten. Teambuilding werkt!

Laten we samen pesten aanpakken. De belangrijkste motivatie voor pesters? Status verwerven, zich opwerken in de groep. De belangrijkste sleutel voor een oplossing ligt bij getuigen en omstaanders, die niet reageren of het pesten aanmoedigen.

Laten we samen zorgen dat iedereen zich goed voelt. Adil geeft een schouderklopje tijdens de volleybaltraining, Sandra deelt haar koek op de speelplaats en Andy kiest de gepeste Lisa in zijn groepje tijdens een spel van de KSA. Vele kleine acties maken één grote vuist tegen het pestprobleem.

Laten we samen verschillen waarderen. We moeten niet allemaal dezelfde mening hebben en vrolijk naast elkaar huppelen. Discussiëren mag, moet. Botst het te hard? Ga dan op zoek naar gelijkenissen. Iedereen heeft wel iets gemeenschappelijks. Probeer het maar eens uit!

Laten we samen de beleidsdomeinen doorbreken. Onderwijs moet geruggensteund worden door andere beleidsdomeinen zoals jeugd en welzijn. Maar het jeugdwerk moet ook kunnen terugvallen op sterke voorbeelden uit het onderwijs. Want pesten stopt niet aan de schoolpoort, wanneer je je uniform uitdoet of de training gedaan is.

Laten we samen pesten onder de aandacht brengen

Mama, ze pesten me!

Mama, ze pesten me!Helaas is het geen uitzondering: nogal wat ouders hebben zonen of dochters die gepest worden of die zelf pesten. Op school, op straat, op de social media. En helaas begint dat gedrag ook al vroeg, al in het basisonderwijs.

Deze gids “Mama, ze pesten me!” richt zich tot ons, de ouders van kinderen in de lagere school. Het boek leert wat pesten is, hoe je het kan herkennen en wat het verschil is met bv. plagen of ruziemaken. Je verneemt hoe je kan voorkomen dat je kinderen gepest zullen worden of zullen pesten en wat je moet doen als de pesterijen optreden. Communicatie, welzijn, een positieve houding en (zelf)vertrouwen zijn daarbij belangrijke begrippen. Ten slotte lees je wat pesten met jou doet als ouder en hoe je daarmee zelf kan omgaan.

Dit alles gevoed door de expertise van de vzw School Zonder Pesten en gekruid met talrijke getuigenissen van ouders.

“Mama, ze pesten me!” door Kristl Habils is verkrijgbaar bij Uitgeverij Borgerhoff-Lamberigts, bij Bol.com en in de betere boekhandel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *